Liczba zsumowanych rozkładów Liczba iteracji = 10^