Funkcja   f(x)=
Zakres od do
Wysokość px Szerokość px
Podziałka x Podziałka y
Margines pionowy px Margines poziomy px
Opis osi X Opis osi Y

PI, Pi pi
π
abs(x)
Returns the absolute value of x
acos(x)
Returns the arccosine of x, in radians
asin(x)
Returns the arcsine of x, in radians
atan(x)
Returns the arctangent of x as a numeric value between -PI/2 and PI/2 radians
ceil(x)
Returns x, rounded upwards to the nearest integer
cos(x)
Returns the cosine of x (x is in radians)
exp(x)
Returns the value of ex
floor(x)
Returns x, rounded upwards to the nearest integer
log(x)
Returns the natural logarithm (base E) of x
pow(x,y)
Returns the value of x to the power of y
rand
Returns a random number between 0 and 1Returns a random number between 0 and 1
round(x)
Rounds x to the nearest integer
sin(x)
Returns the sine of x (x is in radians)
sqrt(x)
Returns the square root of x
tan(x)
Returns the tangent of an angle