S - 1374
IR = τIR – oznacza część promieniowania podczerwonego, która nie jest pochłaniane przez gazy atmosfery
Vis = τVis – oznacza część otrzymywanej energii, która nie jest pochłaniana przez atmosferę.
ALBEDO
Podłoże
0.3

WARSTWY ATMOSFERY
Ilość 1